Zakai Thappa
Yuvraaj Tamang
Yubahang Rai
Yam Bahadur Rai
Yadu Prasad Bista
Stephen Bog
Tapan Suna
Surveer Lopchan
Surendra Kumar
Sunit Kachchhap
Sumanta Roy
Sukh Bhadur Shrestha
Sudhanta Suna
Subash Hial
Sonam Lama
Som Bahadur Thing
Simon Kachhap
Ser Bahadur Thapa
Satyaban Nag
Sandip Khalko
Samuel Nag
Samuel Mumru
Rohit Bhawasagar
Ram Bahadur Rai
Rajkumar Das
Rajkumar Lama
Rajani Bham
Rabindra Suna
Premchand Minz
Prakash Krishna Prasad Adhikari
Pradir Suna
Pershu Ram Limbu
Man Kaji Rai
Bhim Ratna Bajracharya
Anand Paudel
Amrit Sunar
Nanu Debi Tamang
Nanda Kumar Tamang
Nageswar Abraham Yadav
Mitra Bahadur Balami
Mitra Bahadur Rai
Mansing Biswakarma (b)
Mangal Kujur
Man Bir Pun
Madan Sarki
Lil Khamcha Magar
Lidya Khapung
Lalvir Kujur
Lal Bir Sarki
Lakh Bahadur Rai
Kumar Thakuri
Krishna Gurung
Khim Lal Barhaghare
Kamal Joseph Rai
Kamal Daud Kulpati
Kamal Bahadur Bisankey
Justin Kacchap
Joseph Gidh
John Rai
Jitendra Tamang
James Kujur
Gyan Bahadur Rayamaji
Harka Bahadur Biswakarma
Gunja Bahadur Sarki
Gokul Roka Magar
Ghauri Rai
Espin Kachhap
Dhan Bahadur Lama
Dhan Raj Satyal
Daya Sagar Chaudhary
Dawa Jyaby Lhomi
Daniel Rai
Dahal Bahadur Rai
Chandra Bahadur Rai
Chandra Bahadur Tamang
Bum Bahadur Sunuwar
Biswanath Korkora
Biplap Bera
Bijendra Shrestha
Bhupendra Bhandari
Bhupendra Moktan
Bhaktaraj Bisunke
Bhim Bahadur Rai
Bharat Bhadoria
Som Bahadur Rai
Neb Bahadur Biswakarma
Lal Bahadur Chhantyal
Bir Kumar Mabo
Bal Kumari Mahato
Badhalu Rajbanshi
Anoop Topo
Anil Kujur
Haroon Deep
Jaydev Bhawasagar
Nanda Bahadur Kumal
Promod Chaudhary
Devi Ram Sunar
Arjun Yogi

No results found