Jenisha (Bhuwoneshori) Thapa
Chitralekha Joshi
Alana Shahi
Pramila Od
Suvakamana KC
Saraswoti Bhandari
Nikhil Bam
Jyoti Kumari Bam
Manti Besra
Sonam Mandal
Vidya Baski
Sumit Hansda
Ratika Marandi
Sujal Anand
Manita Mandal
Vishal Marandi
Shivam Mandal
Babli Kumari
Kriti Marandi
Rajiv Kisku
Shila Besra
Ajay Besra
Balmukund Mandal
Rohit Besra
Rahul Besra
Satyam Mandal
Sangita Kumari Murmu
Chhoti Kumari Mandal
Laxmi Kumari Mandal
Mandri Anand Mandal
Shreya Kumari Mandal
Nikhil Kumar Mandal
Adityaraj Kumar Mandal
Anuraj Mirdha
Gladwin Murmu
Anita Tudu
Sugandha Mirdha
Sunil Soren
Harun Mirdha
Anchal Kumari Mandal (a)
Alisha Kumari Mirdha
Amar Rishi
Aniket Kumar Mandal
Sohani Raj Rishi
Vikaram Baski
Shyam Kumar Rishi
Josana Kumari Rishi
Laxmi Mirdha
Varun Kumar Rishi
Rani Kumari Rishi
Ruzi Kumari Thakur
Pranav Kumar Bhuwan
Tinku Kumar Ravidas
Roshan Mirdha
Rahul Kumar Mallick
Anupriya Kumari Razak
Danish Kumar Mandal
Vivek Kumar Mandal
Raja Mirdha
Sandeep Besra
Shivam Mirdha
Rajina Hembrom
Ujjwal Kumar Mandal
Sanbi Raj Mandal
Bhola Mirdh
Ayush Kumar Mandal
Krishna Mirdha
Sabita Soren
Rishi Kumar Mandal
Sonu Kumar Mandal
Sarishma Chaudhary
Tara BK
Nisha Rai

No results found